"Het is niet de vraag of het antwoord goed is, het is de vraag of de vraag goed is."


Aanbod van VANDERHEK | METHODOLOGISCH ADVIESBUREAU


VANDERHEK  biedt gevalideerde vragenlijsten op het gebied van o.a.:


Werk en Stress

Werkstress aanpakken is lonend: om bedrijfseconomische redenen, maar ook uit humanitair oogpunt. Wanneer medewerkers zich niet optimaal voelen kan dat de kwaliteit van het productieproces of de dienstverlening ongunstig beïnvloeden. Ook de bepalingen in de ARBO-wet verplichten bedrijven het welzijn op de werkplek te bevorderen. Klik voor meer informatie over de Work Experience Profile (individueel) en Work Experience Scan (organisatiebreed).

 

Teamontwikkeling

Teams bepalen in zeer grote mate de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee de klanttevredenheid. Zonder teamwerk geen organisatie. Breng in kaart hoe gemotiveerd uw team is en bied uw team de kans te ontwikkelen. Dit versterkt niet alleen uw team, maar vergroot eveneens de mogelijkheid tot het behalen van uw organisatie-doelstellingen. Klik hier voor meer informatie.


Leiderschap

Pas als een leider inzicht kan krijgen in zijn/haar persoonlijkheid en in de kernthema's, die in relatie met anderen een bepalende rol spelen, is ontwikkeling en gedragsverandering van zijn/haar leiderschap te verwachten. Deze visie op leiderschap overstijgt het denken in competenties. Klik hier voor meer informatie.
UA-47512829-1